Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosť ELI Play (European Leisure Industries BV) vysvetľuje, aké osobné údaje zhromažďuje a používa. Okrem toho sú tu opísané účely, na ktoré sa tieto údaje používajú. Spoločnosť ELI Play rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, partnerských spoločností a dodávateľov a zabezpečuje, aby sa s osobnými údajmi zaobchádzalo dôverne a starostlivo v súlade s pokynmi na ochranu údajov.

Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie pozorne prečítali.

Použitie údajov

Pri návšteve našich webových stránok získava spoločnosť ELI Play od svojich návštevníkov údaje. Napríklad vás žiadame, aby ste pri žiadosti o zaslanie informácií či katalógu vyplnili svoje kontaktné údaje. Môžete sa tiež zaregistrovať na zasielanie nášho mesačného newsletteru pre zákazníkov.

Osobné údaje sú údaje, ktoré sa používajú výslovne na určenie vašej identity. Sú to informácie, ako napríklad meno, adresa a e-mailová adresa. Ukladáme iba informácie, ktoré zadáte dobrovoľne, napríklad keď žiadate o informácie.

Tieto údaje sa používajú:

  • keď odpovedáme na vaše otázky a/alebo požiadavky,
  • pri zasielaní katalógu s inšpiráciami,
  • pri zasielaní mesačných noviniek pre zákazníkov.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá. Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo krádeži vašich osobných údajov. Pri vypĺňaní formulárov žiadostí o informácie alebo registrácii na odber noviniek napríklad používame zabezpečené pripojenie SSL. Pripojenie SSL spoznáte tak, že URL adresa vo vašom webovom prehliadači sa začína „https“ a nie „http“.

Žiadne bezpečnostné opatrenie však nefunguje na 100 %, preto vám odporúčame, aby ste prijali ďalšie opatrenia na ochranu svojich osobných údajov, napríklad inštaláciou moderného antivírusového softvéru. Pri prenose údajov môže dôjsť k ich úniku. Úplná ochrana údajov pred tretími stranami je nemožná.

Doba uchovávania

Horeuvedené údaje sa budú uchovávať, kým si budete kupovať produkty alebo budete využívať služby spoločnosti ELI Play, alebo kým budete registrovaný na odber našich noviniek.

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré používajú mnohé webové stránky. Vytvoria sa počas návštevy našich webových stránok a uložia sa na našom serveri. Naše súbory cookie neobsahujú osobné údaje. Súbory cookie, ktoré sa ukladajú na náš server, spravuje iba tento náš server a nie tretia strana. Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak nechcete automaticky prijímať súbory cookie, môžete ich príjem zakázať v nastaveniach prehliadača. Naše webové stránky je možné prezerať bez použitia cookies, čo však môže mať za následok funkčné obmedzenia.

Prečítajte si naše vyhlásenie o súboroch cookie.

Iný aktívny obsah

JavaScript, ActiveX a ďalšie ovládacie prvky a jazyky skriptov používané na webových stránkach s interaktívnymi prvkami je možné z bezpečnostných dôvodov kedykoľvek deaktivovať vo vašom prehliadači. Naše webové stránky možno prehliadať i bez použitia JavaScript-u.

Analytické súbory cookie

Spoločnosť ELI Play používa analytické súbory cookie, ktoré spracováva služba Google Analytics. Spoločnosť ELI Play uzavrela s Google zmluvu o spracovaní údajov. Rozhodli sme sa skryť posledných osem číslic IP adresy, vypli sme možnosť zdieľania dát a v kombinácii s cookies od Google Analytics nepoužívame žiadne ďalšie služby od spoločnosti Google.

Vďaka analytickým súborom cookie vidíme správanie návštevníkov na našich webových stránkach. Vieme napríklad zistiť, aký webový prehliadač používate, ktoré stránky ste navštívili a ako dlho trvala vaša návšteva našich webových stránok. Tieto informácie používame pri rozhodovaní o rozložení a funkčnosti našich webových stránok.

Sociálne médiá

Webová stránka obsahuje tlačidlá, ktoré odkazujú na sociálne siete. Na Facebooku, LinkedIn-e, Twitteri a YouTube môžete zdieľať informácie z našich webových stránok, napríklad články z časopisov. Tieto tlačidlá sú kódy sociálnych médií, ktoré zabezpečujú zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže sa nemusíte prihlasovať zakaždým, keď chcete niečo zdieľať. Ak chcete zistiť, ako tieto strany nakladajú s osobnými informáciami, prezrite si vyhlásenia o ochrane osobných údajov Facebooku , LinkedIn-u , Twitteru a YouTube .

Právo na zobrazenie, opravu alebo odstránenie údajov

Po zadaní vašich osobných údajov na našich webových stránkach môžete poslať žiadosť o ich zobrazenie, úpravu alebo odstránenie. Ak chcete zobraziť, upraviť alebo odstrániť osobné údaje, kontaktujte naše marketingové oddelenie na adrese: marketing@eliplay.com .

Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán, ktoré sú s našimi webovými stránkami prepojené odkazmi. Odporúčame, aby ste si pred použitím týchto webových stránok prečítali ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov

Radi vám pomôžeme v prípade sťažnosti na spracovanie vašich osobných údajov. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť na spracovanie vašich osobných údajov na úrade, pod ktorý spadá oblasť ochrany osobných údajov. Môžete sa obrátiť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov vo vašej krajine.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na používanie týchto webových stránok a na možnosti, ktoré tieto webové stránky ponúkajú. Zmeny alebo doplnenia na webových stránkach môžu mať za následok zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne čítať vyhlásenie o ochrane osobných údajov, keďže sa môže meniť.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa naposledy zmenilo 22. október 2018.


Kontaktné údaje

Ak máte otázky týkajúce sa pravidiel ochrany osobných údajov týchto webových stránok, kontaktujte spoločnosť ELI Play na tejto adrese:

Korenmolen 18
5281 PB Boxtel
The Netherlands

Telefón: +31 (0) 411 745 300
E-mail: info@eliplay.com

Kontaktujte nás
Loading page...