Bezpečnostné vyhlásenie

Zábava a potešenie, inovácia a spoľahlivosť sú piliere, na ktorých budujeme ELI Play.

V ELI Play túžime po tom, aby bol pre našich zákazníkov a návštevníkov každý deň plný radosti. Dosiahnuť to chceme atraktívnym a všestranným zariadením trampolínových parkov, detských a športových ihrísk. Inovácia a spoľahlivosť sú pre nás kľúčové.

Čo to pre vás znamená?

V spoločnosti ELI Play sa chceme stále zlepšovať. Robíme preto nasledovné:

  • Rozvíjame bezpečné a vysokokvalitné produkty.
  • Robíme si prehľad o jednotlivých krokoch našich postupov a ak je to potrebné, vylepšujeme ich.
  • Neustále sa učíme: sme samovzdelávacia organizácia, vďaka čomu sme flexibilní.
  • Sme líder v oblasti bezpečnosti vďaka členstvu v rôznych NEN výboroch (Nederlands Normalisatie-Instituut – Holandský výbor pre normalizáciu) v oblasti interiérových detských i trampolínových parkov.
  • Neustále sa vzdelávame o našich produktoch. Vlastnosti našich rôznorodých produktov dobre poznáme, vďaka čomu dokážeme vytvoriť bezpečné prevádzkové prostredie.
  • Spolupracujeme s dodávateľmi. Vytvorili sme si tak okruh spoločností, ktoré nám dodávajú vysokokvalitné a certifikované materiály.

Neprestajne sa vzdelávame a zisťujeme nové informácie o prevládajúcich štandardoch v našom odbore.

Čo to znamená pre vás? Že na produkty kladieme vysoké nároky a vďaka tomu vyvíjame vysokokvalitné a bezpečné detské ihriská a trampolínové parky pre vás a vašich návštevníkov. Tým si môžete byť stopercentne istí!

IAAPA IATP CEN Membership
Afnor groupe, Keurmerkinstituur, TUV Nederland
NEN standards committee member
Kontaktujte nás
Loading page...