Trúfnete si?

Skočte si z veže vysokej 1,5 alebo 2 m rovno do Jamy s nafukovacím matracom.

Konštrukcia

Skákacia veža má pevnú oceľovú konštrukciu aj skákacie plochy. Oceľ obalená mäkkými materiálmi, aby sa tak stlmil každý pád. Skákacia veža sa vždy dodáva i s Jamou s nafukovacím matracom.

Skákacia veža ako súčasť celku

Skákaciu vežu možno prepojiť so Skákacou arénou, no môže takisto fungovať ako samostatná atrakcia. Ak sa veža umiestňuje do Skákacej arény, Jama s nafukovacím matracom sa umiestni do oceľovej konštrukcie.

Bezpečnosť

Z bezpečnostných dôvodov musí byť pri Skákacej veži vždy dozor. Veža má však možnosť zásteny a pri nedostatku zamestnancov je možné ju zatvoriť.

Údržba

Skákacia veža si nevyžaduje špeciálnu údržbu.Zobrazit všetky obrázky

Špecifikácie:

  • Skákacia plocha je 1,5 alebo 2 m
  • Musí sa použiť v kombinácii s Jamou s nafukovacím matracom
  • Dohľad je potrebný
Máte záujem?

Zavolajte na +31 (0)411 745 300

Opýtajte sa nás

Loading page...